Nadzór pedagogiczny

Zapoczątkowuje pobieranie plikuArkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - wzór obowiązuje od roku szkolnego 2023

Zapoczątkowuje pobieranie plikuArkusz obserwacji zajęć z wychowawcą

Zapoczątkowuje pobieranie plikuArkusz obserwacji zebrania z rodzicami

 

 

Akty prawne

Zapoczątkowuje pobieranie plikuROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822.)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePodstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Dokumenty wewnętrzne

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProtokół i lista obecności na zebranie z rodzicami - wersja edytowalna do wypełniania komputerowego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProtokół i lista obecności na zebranie z rodzicami - PDF do wydruku i wypełniania ręcznego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuRejestr wychowawcy klasy - uczniowie objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek do planu finansowego o zakup pomocy dydaktycznych (wnioski składamy do 30 września)

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProtokół ze spotkania informacyjnego nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” z rodzicami

Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz informacyjny "Klasyfikacja na półrocze/zakończenie roku szkolnego"

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór oświadczenia o stopniu realizacji podstawy programowej w roku szkolnym

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór arkusza samooceny podsumowującej pracę nauczyciela na koniec  roku szkolnego

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór regulaminu wycieczek szkolnych