Obiady zapewnia Bar u Bogusi.

Cena obiadu 6 zł 00 gr. Wydawane są obiady dwudaniowe.

Chęć korzystania z pełnopłatnych obiadów rodzice (opiekunowie) zgłaszają do Kierownika świetlicy.

Możliwość korzystania z obiadów dofinansowywanych mają dzieci, których rodzice w określonym terminie 2 razy w roku tj. w lipcu i grudniu w MGOPS złożą stosowne dokumenty i zaświadczenia. Po otrzymaniu decyzji dzieci będą mogły korzystać z obiadów w naszej szkole.

MENU W OKRESIE 10.06.2024 - 14.06.2024

DZIEŃ Pierwsze danie Drugie danie Dodatek ALERGENTY KALORYCZNOŚĆ
Poniedziałek Zupa pomidorowa z makaronem pałka z kurczaka pieczona z sezamem, frytki z piekarnika, surówka z białej młodej kapusty - 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13 801 kcal
Wtorek Zapalanka z ziemniakiem i skwarkami filecik z piersi kurczaka panierowany, smażony, ziemniaki tłuczone z masłem herbatka z gojnika z nutą kardamonu i cynamonu 1,5,6,7,8,9,10,11,13 808 kcal
Środa Botwinka z ziemniaczkiem parówki drobiowe zapiekane w tortilli z żółtym serem i kapustą pekińską, jogurt owocowy - 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13 800 kcal
Czwartek Zupa gołąbkowa z ziemniaczkiem kotlet wieprzowy duszony z cebulką w sosie własnym, kasza gryczana, warzywa gotowane na parze okraszone bułką graham tartą z masłem - 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13 831 kcal
Piątek Zupa ryżowa z natką pietruszki filet z dorsza panierowany, smażony, puree ziemniaczane, sałata lodowa w jogurcie z limonką - 1,2,3,4,6,7,9,10,13,14 822 kcal

MENU W OKRESIE 18.06.2024 - 20.06.2024

DZIEŃ Pierwsze danie Drugie danie Dodatek ALERGENTY KALORYCZNOŚĆ
Poniedziałek Dzień Rodziny - - - -
Wtorek Zupa krem z jarzyn z chrzanem z ziemniaczana szarą kluską kotlet pożarski pieczony, puree ziemniaczane, surówka z marchewki z brzoskwinią kompot owocowy 1,5,6,7,8,9,10,11,13 798 kcal
Środa Ryżanka na biodrówce wieprzowej stek siekany wołowy duszony z cebulką, ziemniaki tłuczone z masłem, kapusta zasmażana - 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13 829 kcal
Czwartek Czerwony barszczyk klarowny z uszkami z kapustą i grzybami makaron kolorowy z warzywami na parze i z gyrosem z kurczaka jogurt owocowy 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13 812 kcal
Piątek Zakończenie roku szkolnego - - - -

Uzupełnienie:

Oprócz wykazanych w menu alergenów,mogą zawierać śladowe ilości:

Soja i pochodne-6

Orzechy i pochodne-8

Gorczyca i pochodne-10

Nasiona sezamu i pochodne-11

Dwutlenek siarki i siarczyny-12

Łubin i pochodne-13

Lista alergenów

 1. Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hubrydowe) i produkty pochodne
 2. Skorupiaki i produkty pochodne
 3. Jajka i produkty pochodne
 4. Ryby i produkty pochodne
 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
 6. Soja i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne
 8. Orzechy tj. migdały (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamie lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
 9. Seler zwyczajny i produkty pochodne
 10. Gorczyca i produkty pochodne
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2
 13. Łubin i produkty pochodne
 14. Mięczaki i produkty pochodne

Regulamin korzystania z  gorącego posiłku

§ 1

 Postanowienia ogólne

 Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.

 1. Korzystanie z ciepłego posiłku jest odpłatne i dobrowolne.
 2. Żywienie prowadzone jest w formie cateringu. Gorącym posiłkiem jest zupa oraz drugie danie.
 3. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach od 11:30 do 13:00.
 4. Miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez firmę cateringową jest jadalnia.
 5. Za stan techniczny pomieszczenia odpowiada dyrektor szkoły.
 6. Za wydanie posiłków i czystość pomieszczenia odpowiada wyznaczony pracownik obsługi.
 7. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na posiłek i jadalni odpowiada wyznaczony nauczyciel świetlicy.
 8. Za jadłospis odpowiada firma cateringowa. która  dostarczana go w ostatnim dniu wydawania posiłku poprzedzającym  tydzień, którego jadłospis dotyczy.
 9. Jadłospis jest dostępny w miejscu wydawania posiłku          

 

§ 2

 Osoby uprawnione do korzystania z gorącego posiłku w szkole

 1. Uprawnionymi do korzystania z gorącego posiłku są uczniowie szkoły.
 2. Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia jest :
 • zakwalifikowanie ucznia przez MGOPS do dożywiania;
 • złożenie przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia deklaracji korzystania z gorącego posiłku w postaci oświadczenia rodzica najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego skorzystanie z posiłku (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 1. Rezygnacja ze spożywania gorącego posiłku następuje na podstawie oświadczenia o rezygnacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 3

Zasady odpłatności za gorący posiłek

 1. Opłata dzienna za gorący posiłek wydawany uczniom stanowi równowartość kosztu zakupu produktów spożywczych zużytych do przygotowania posiłku, tzw. „wsad do kotła”. Stawka wysokości opłat za posiłek określana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Opłaty za posiłki ponoszą rodzice uczniów.
 3. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki ustalana jest jako iloczyn opłaty dziennej oraz ilości dni, w których uczeń korzystał z posiłków.
 4. Miesięczne opłaty za posiłki należy wnosić do 10 – tego każdego miesiąca  następującego po miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłków, przelewem na rachunek bankowy szkoły  92 9023 0006 0000 3391 2000 0010 Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział w Krośniewicach, wskazując imię i nazwisko ucznia oraz klasę, którego wpłata dotyczy.
 5. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

 § 4

Informacja o czasowej niezdolności ucznia

Rodzic ucznia jest zobowiązany zgłosić nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn telefonicznie do sekretariatu lub świetlicy szkolnej najpóźniej do godz.13.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.

 1. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia w szkole w sposób określony w ust. 1 opłata za posiłek będzie naliczana.
 2. W przypadku nieobecności ucznia istnieje możliwość odebrania zakupionego posiłku.

§ 5

Zasady zachowania w jadalni

 1. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
 2. Podczas wydawania posiłków w pomieszczeniu mogą przebywać, oprócz obsługi jadalni, osób dyżurujących , wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają pomieszczenie.
 4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego, osoby wydającej posiłki lub innego upoważnionego pracownika szkoły

§ 6

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

 1. zachowania czystości , a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 2. kulturalnego spożywania posiłków,
 3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 4. kulturalnego odnoszenia się do pozostałych osób przebywających w jadalni,
 5. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 § 7

 1. Zabrania się w jadalni:
 • pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców
 • wnoszenia do jadalni własnych naczyń i sztućców,
 • popychania, szarpania, biegania,
 • niszczenia mienia szkoły i wyposażenia jadalni,
 • korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefonów, tabletów, laptopów, itp.
 1. W przypadku nierespektowania powyższych zakazów wyznaczony nauczyciel świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.

 

 § 8

Postanowienia końcowe

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją jadalni decyduje Dyrektor szkoły.

Nasza szkoła bierze udział w programach objętych dotacjami Unii Europejskiej „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

Rodzice na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym podpisują zgodę na udział w w/w programach.

Zgody są dostępne u wychowawców klas.