główna zawartość strony

Imię i Nazwisko Funkcja
Maciej Albiński Przewodniczący
Ewa Tomczewska-Budniak Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Marciniak Skarbnik
Agnieszka Kapruziak Sekretarz
Sylwia Bartłomiejczak -
Joanna Miszczuk -
Joanna Nyckowska -
Marta Fijałkowska -
Agnieszka Główczyńska -
Agnieszka Gąsiorowska -
Tomasz Sobczak -
Ewa Sieradzan -
Małgorzata Wlazińska -
Beata Stefaniak -
Aleksandra Filipiak -
Mariusz Lipski -
Anna Józefkowicz -
Barbara Kłys -