główna zawartość strony

„Żyję zdrowo, na sportowo”

Pod takim hasłem 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole zorganizowano Szkolny Dzień Profilaktyki Zdrowotnej. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano następujące działania: szkolne biegi przełajowe dla wszystkich uczniów klas I-VIII, szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy, gry i zabawy ruchowe z elementami współzawodnictwa na świeżym powietrzu oraz zabawy w hali sportowej integrujące dzieci, poczęstunek dla dzieci – słodkie bułeczki, woda i słodycze. Po biegach odbyło się uroczyste wręczenie medali i dyplomów.

Celem zaplanowanej inicjatywy było:

- integracja dzieci i nauczycieli,

- odbudowa relacje po pandemii,

- wsparcie zdrowia psychicznego dzieci,

- propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wolnego od nałogów.

Pragniemy wyrazić podziękowanie za pomoc i włączenie się do Szkolnego Dnia Profilaktyki Zdrowotnej:

1/ Pani Katarzynie Erdman, Burmistrz Krośniewic

2/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krośniewicach

3/ Panu Jakubowi Krygierowi, Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Krośniewicach

4/ Panu Cezaremu Jeziorskiemu „Piekarnia Jeziorscy” w Krośniewicach.

Uważamy, iż naszym obowiązkiem jest promować zdrowy i wolny od używek styl życia. Jesteśmy pewni tego, że każda dobrze zorganizowana forma spędzania wolnego czasu odciąga dzieci i młodzież od czyhających na nie zagrożeń, a także tworzy pozytywne wzorce zachowań i jest działaniem profilaktycznym.