główna zawartość strony

„ZŁODZIEJ CZASU” w Kutnowskim Domu Kultury

Nie zaskakuje dzisiaj nikogo stwierdzenie, że świat wirtualny, kreowany przez media elektroniczne coraz mocniej dominuje życie dzieci i młodzieży. Siłę jego oddziaływania odczuwamy na każdym kroku. Cóż dopiero mówić w sytuacji, gdy Internet wkracza w świat emocji i codziennych kontaktów między rówieśnikami, zastępując podwórko, boisko, wspólne wyjścia i przygody, a często nawet kontakty rodzinne. Absorbuje wtedy uwagę i kradnie cenne chwile z niepowtarzalnego okresu dzieciństwa i dorastania.

Bohater spektaklu pt. „Złodziej czasu” jest jednym z tysięcy młodych ludzi, którym przyszło dorastać w dobie tych czasów, w których próbuje się realizować swoje marzenia właśnie dzięki wiernemu i niezawodnemu narzędziu – Internetowi. Spektakl nawołuje do głębszej refleksji i rozsądku podczas jego wykorzystywania – zwłaszcza w kontekście traconego beztrosko i bezpowrotnie czasu…, który w realnej rzeczywistości nigdy nie powróci.

Przedstawienie, które obejrzeli uczniowie klasy VIa i VIb w dniu 17 maja 2019 roku w Kutnowskim Domu Kultury wystawione było przez Teatr Artenes z Wrocławia i oparte było na kanwie lektur szkolnych: „Tajemniczy ogród”, „Opowieść wigilijna”, „Chłopcy z Placu Broni”. Była to doskonała lekcja języka polskiego, ale również, a może przede wszystkim lekcji wychowawczej…..

bty