główna zawartość strony

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Hasło jedenastej edycji konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Konkurs pozwala sprawdzić wiedzę najmłodszych o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Konkurs jak co roku cieszył się w naszej szkole sporym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy 17 prac plastycznych, które zostały przesłane do Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem roku szkolnego (maj-czerwiec). Trzymamy kciuki za naszych uczniów!

O wynikach konkursu poinformujemy.