główna zawartość strony

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 10 ,września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.

Głosowało 180 uczniów z klas 4 – 8.

W wyniku demokratycznie przeprowadzonych wyborów w składzie Samorządu Uczniowskiego znaleźli się:

• Sofia Kryukova – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

• Ksawery Tomczak – sekretarz

• Mateusz Pietrzak – skarbnik

W skład Komisji wyborczej weszli:

• Maria Starzyńska

• Hanna Ostrowska

• Amelia Janikula

• Marcin Prętkiewicz

• Jan Krajewski

• Kamil Sobczak

Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu gratulujemy wygranych wyborów – opiekunowie Waldemar Herłaziński, Tomasz Sobczak.