główna zawartość strony

Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”

Uczniowie klas VII i VIII biorą udział w Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej województwa łódzkiego.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez Panią Aleksandrę Marciniak, pedagoga i szkolnego koordynatora programu w oparciu o scenariusze opracowane przez specjalistę terapii uzależnień. Warsztaty mają za zadanie dostarczyć młodzieży rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. dopalaczy, pobudzić do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji oraz pomóc rozwinąć umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Rodzicom uczniów na zebraniach wychowawcy przekazali podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji. Przekazano także opracowane ulotki na temat substancji psychoaktywnych.

Udział w warsztatach dostarcza uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. Dopalaczy, pobudza do autorefleksji w obszarze indywidualnej decyzji dotyczącej używania tego typu substancji. Młodzież rozwija umiejętność przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Rodzice rozwijają kompetencje wychowawcze w zakresie pozytywnej profilaktyki oraz kształtują umiejętność rozmawiania z dziećmi na temat używania substancji psychoaktywnych.

Organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi.

Współorganizator: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczne w Kutnie Współpraca: Jakub Rychter – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Ulotki:

Poradnik dla rodziców - Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem

Ulotka Dopalacze to śmierć

Ulotka dopalacze

Ulotka Nasze dzieci i zagrożenia

Ulotka Substancje psychoaktywne