główna zawartość strony

Wizyta przedstawicieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej ze Zduńskiej Woli

W naszej szkole gościła delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Celem wizyty była promocja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i zachęcenie uczniów klas ósmych do wyboru przyszłej szkoły.

Przedstawiono bogatą ofertę szkoły, uczniowie mogą wybrać kierunki nauki w technikum takie jak:

  • Technik weterynarii,
  • Technik rolnik,
  • Technik architektury krajobrazu,
  • Technik hodowca koni.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego posiada bogate zaplecze dydaktyczne. W szkole są pracownie ogólnokształcące i zawodowe, pracownie komputerowe, budynek kształcenia zawodowego wraz z lecznicą weterynaryjną, eko – ogród, kompleks obiektów sportowych (hala sportowa oraz stadion), jest także nowoczesna pracownia analityczno – chemiczna.

 

Szkoła umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, działają koła zainteresowań takie jak: Naukowe Koło Ekonomistów, Koło Zootechników, PCK, LOP, grupa taneczna, zespoły muzyczne.

 

Uczniowie mogą zrobić potrzebne im kursy:

  • kurs obsługi wózków widłowych,
  • kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem,
  • kurs kombajnisty - szkoła posiada symulator kombajnu zbożowego,
  • kurs florystyczno – kelnerski,
  • kurs instruktora nauki jazdy konnej,
  • kurs instruktora szkolenia psów

oraz wiele innych.

 

W szkole funkcjonuje również internat z wyżywieniem.

Wszystkich zainteresowanych szkoła zaprasza na dni otwarte, które odbędą się 22 marca, 5 kwietnia i 17 maja 2019 roku.

Adres internetowy szkoły: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zspzd–technikum.pl

zduńska wola Artykuł
zduńska wola Artykuł
zduńska wola Artykuł
zduńska wola Artykuł
zduńska wola Artykuł
zduńska wola Artykuł