główna zawartość strony

Ważne daty dla uczniów klasy ósmej

3 lipca - udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty,

od 3 lipca do 8 lipca - możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów,

3 lipca od godz. 12.00 do 14.00 - odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

od 3 lipca do 9 lipca - dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia; uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Pozostałe informacje i terminy znajdziecie na stronie lodzkie.edu.com.pl oraz w szkołach ponadpodstawowych.