główna zawartość strony

Warsztaty z doradztwa zawodowego

W dniu 10 grudnia 2018 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w warsztatach pro zawodowych, które prowadził Pana Marcina Urbańskiego z Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjerstwa – „ANAGRA”. Celem spotkania było przekazanie informacji o przyszłościowych kierunkach kształcenia w zawodach takich jak:

• Technik usług fryzjerskich,

• Technik usług kosmetycznych,

• Technik przemysłu mody,

• Kosmetologia estetyczno – medyczna.

Warsztaty prowadzone były w formie prezentacji multimedialnej, burzy mózgów, dramy oraz dyskusji. Podczas warsztatów prowadzący przedstawił w sposób bardzo interesujący atuty kształcenia zawodowego oraz szczegółowo omówił możliwe dla ucznia ścieżki kształcenia po szkole podstawowej. Udział uczniów w warsztatach pogłębił wiadomości zdobyte podczas zajęć z doradztwa zawodowego.

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie potrafią:

- wymienić możliwości kształcenia po szkole podstawowej,

- podać korzyści z ukończenia przez ucznia danego typu szkoły,

- przedstawić najważniejsze informacje o typach szkół ponadpodstawowych,

- wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi,

- przedstawić atuty kształcenia zawodowego.

bty

bty