główna zawartość strony

Warsztaty w ramach doradztwa zawodowego na temat: „Wykorzystanie matematyki w praktyce, przedsiębiorczość, oszczędzanie, bankowość klasyczna i internetowa”

W dzisiejszym świecie młodzi ludzie pragną, aby nauka w szkole na każdym etapie edukacyjnym była interesująca a przede wszystkim sensowna, natomiast praca w życiu dorosłym przynosiła im satysfakcję i dawała szansę rozwoju. W szybko zmieniającej się rzeczywistości bardzo trudno jest uczniom właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, dokonać trafnych wyborów edukacyjnych.

Współczesny młody człowiek musi uczyć się przez całe życie, rozwijać swoje kluczowe umiejętności poprzez ciągłe kształcenie, aby efektywnie funkcjonować w społeczeństwie. Szkoła ma za zadanie przygotować uczniów do samorealizacji, uświadomić mu, przed jakimi wyzwaniami staje w tak szybko rozwijającym się świecie, w obliczu postępującej globalizacji należy rozwijać kompetencje, które pozwolą młodym ludziom przezwyciężyć życiowe, edukacyjne i zawodowe kryzysy. W tym celu zaprosiliśmy do naszej szkoły gościa specjalnego, Pana Radosława Kuleczkę, Członka Zarządu ds. Sprzedaży Łódzkiego Banku Spółdzielczego w Krośniewicach, który w ramach zajęć z doradztwa zawodowego przeprowadził z uczniami klasy IIIb oraz VIa cudowne lekcje na temat wykorzystania matematyki w praktyce, przedsiębiorczości, oszczędności, bankowości klasycznej i internetowej oraz o tym co to znaczy być przedsiębiorczym i kreatywnym. Spotkanie przybliżyło uczniom, jak ważne jest oszczędzanie i świadome korzystanie z produktów bankowych, jaką rolę odgrywa edukacja bankowa i finansowa, że bycie osobą przedsiębiorczą i kreatywną nie jest związane tylko i wyłącznie z pieniędzmi. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak na przestrzeni wieków zmieniał się pieniądz, jakie są cechy pieniądza, co to są płatności zbliżeniowe, co to jest konto bankowe, jakie są rodzaje kont bankowych dostępnych dla młodzieży. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zadając wiele pytań. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie:

  • rozumieją co to znaczy być przedsiębiorczym, kreatywnym,
  • znają i stosują pojęcia związane z bankiem i oszczędzaniem,
  • wiedzą, jak funkcjonuje bank, - wymieniają najważniejsze usługi bankowe (np. rachunki oszczędnościowe, karty płatnicze, kredyty),
  • potrafią wyjaśnić co to jest recykler, wpłatomat, bankomat, portfel cyfrowy, bank tradycyjny i nowoczesny,
  • potrafią omówić korzyści wynikające z oszczędzania w banku.

Mamy nadzieję, że spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do podejmowania w przyszłości przez uczniów przemyślanych decyzji oraz świadomego korzystania z produktów bankowych oraz zachęci ich do spełniania własnych marzeń i osiągania zamierzonych celów.

Panu Radosławowi Kuleczce bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniałe przygotowanie zajęć, które doskonale uzupełniają się ze Szkolnym Programem Profilaktyczno – Wychowawczym oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.

Koordynatorem spotkania była Pani Aleksandra Marciniak, pedagog, doradca zawodowy

Uczestnicy warsztatów Artykuł
Uczestnicy warsztatów Artykuł
Uczestnicy warsztatów Artykuł
Uczestnicy warsztatów Artykuł
Uczestnicy warsztatów Artykuł
Uczestnicy warsztatów Artykuł