główna zawartość strony

„…w bibliotece”

„…w bibliotece” taki tytuł nosi XV Powiatowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Kutnie oraz Szkołę Podstawową nr 9 im Władysława Jagiełły w którym udział biorą uczniowie z naszej szkoły.

Najważniejsze cele konkursu to rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczniów, rozwijanie wyobraźni oraz postaw twórczych uczestników oraz promocja różnych typów bibliotek w naszym regionie a także włączenie się w obchody Tygodnia Bibliotek 2021 pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Frekwencja konkursowa wśród naszych uczniów dopisała i otrzymaliśmy 19 prac, które przekażemy do biblioteki Pedagogicznej.

Wyobraźnia młodych plastyków jest ogromna. Uczniowie w pracach narysowali swoje wyobrażenia biblioteki w których spotkać można postacie fikcyjne z książek oraz bajek.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Tygodniu Bibliotek 8 – 15 maja.

O wynikach konkursu poinformujemy.