główna zawartość strony

Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to niezwykle ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu. To ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych ale i dla rodziców, dziadków, bliskich.

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 26 września 2022 r. ceremonia taka miała miejsce w naszej szkole, na którą licznie przybyli rodzice i zaproszeni goście. Rangę uroczystości podniosła obecność Pani Burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman, zastępcy burmistrza Krzysztofa Urbańskiego, proboszcza ks. Dziekana Tomasza Jackowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców Agnieszki Główczyńskiej.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Arkadiusz Sochala , wicedyrektor Katarzyna Miziołek oraz wicedyrektor Tomasz Sobczak. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, Pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Dyrektor szkoły Arkadiusz Sochala dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając kolorowym ołówkiem ramion Pierwszoklasistów, czyniąc ich pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Od tej chwili będą mieć nie tylko swoje prawa ale i obowiązki. Odświętnie ubrani, w pięknie przystrojonej sali zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Zaproszeni goście obdarowali uczniów prezentami. Słodkie upominki otrzymali od Pani Burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman oraz od Rady Rodziców. Po zakończeniu uroczystości Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami wykonali pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce oraz nawiązania długoletnich przyjaźni ze szkolnej ławki.