główna zawartość strony

„Szkoła pamięta” - udział w Akcji MEN uczniów naszej szkoły.

W roku niezmiernie ważnych, ale jednocześnie smutnych i tragicznych dla naszego narodu rocznic, takich jak 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, 75 rocznica wybuchu powstania warszawskiego, czy 100 lecie I powstania śląskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło projekt pod hasłem „Szkoła pamięta”. Włączając się w akcję MEN-u, w dniu 30 października uczniowie klasy VI A wraz z wychowawczynią Ewą Kubiak odwiedzili krośniewicką nekropolię by uczcić pamięć poległych za polskość.

Zapalając znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza uczniowie złożyli hołd bohaterom, którzy walcząc o wolną Polskę ginęli na różnych frontach świata. Przy Grobie Więźniów Politycznych młodzież poznała nazwiska osób związanych z Krośniewicami, którzy za swoje przekonania polityczne oraz walkę o wolność i niepodległość ojczyzny zostali pomordowani w obozach koncentracyjnych i licznych więzieniach. Chwila ciszy przy Pomniku Pomordowanych na Wschodzie pozwoliła uczniom zadumać się nad tymi, którzy chcieli żyć tak samo jak my teraz. Jednak za to, że byli patriotami, za to, że kochali swój kraj, swoją ojczyznę , po prostu za to, że byli Polakami spotkał ich tragiczny los –śmierć z dala od rodzinnego domu.

Nawiedzenie miejsc pamięci narodowej miało na celu kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz uwrażliwienie jej na obowiązek pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy walczyli i oddali życie w boju za wolność i niepodległość naszego kraju.