główna zawartość strony

„Szkoła pamięta” - udział w Akcji MEN uczniów naszej szkoły.

25 października uczniowie klas II a i II c włączyli się do akcji ogłoszonej przez MEN „Szkoła pamięta”. Inicjatywa ta ogłoszona w roku tak ważnych , ale zarazem smutnych wydarzeń z historii naszego kraju - 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy powstania warszawskiego, miała na celu uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy polegli broniąc naszej wolności. Tego dnia drugoklasiści odwiedzili i porządkowali groby poległych bohaterów, żołnierzy, zapalali znicze na nagrobkach znanych w naszej lokalnej historii postaci, ale również na tych, które od długiego już czasu pozostają bezimienne.

Ta wzruszająca i piękna lekcja patriotyzmu, do której z ogromnym zaangażowaniem i chęcią przystępują uczniowie jest i będzie kultywowana każdego roku przed dniem 1 listopada.