główna zawartość strony

„Szkoła pamięta” - udział w Akcji MEN uczniów naszej szkoły.

W środę 23 października 2019r.włączając się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta’’ uczniowie klas trzecich b i c z wychowawczyniami odwiedzili Cmentarz Parafialny w Krośniewicach. Była to lekcja historii, podczas której uczniowie wysłuchali opowieści wychowawczyń na temat przeszłości naszej Ojczyzny. Dzieci minutą ciszy uczciły pamięć żołnierzy poległych za wolną Polskę. Zapaliły znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza, na Grobie Więźniów Politycznych i pod pomnikiem Pomordowanych na Wschodzie. Następnie odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszej lokalnej społeczności: grób rodziny Rembielińskich i grób rodziny Tarasiewiczów. Podczas spaceru uczniowie zwrócili uwagę na stare, zabytkowe nagrobki znajdujące się na cmentarzu. Na zakończenie naszej wędrówki zatrzymaliśmy się przed pomnikiem generała Władysława Andersa urodzonego na Błoniu, uczestnika walk pod Monte Cassino.

Odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej jest stałym elementem wychowawczym w naszej szkole. W rozwijaniu i kształtowaniu postaw patriotyzmu ogromną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa, dlatego w tych dniach zawsze wspominamy zmarłych, zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy na stałe zapisali się na kartach naszej historii tej narodowej i tej lokalnej. Pielęgnujemy pamięć o bohaterach naszej wolności. Mamy nadzieję, że wycieczka ta wyzwoliła uczucia przywiązania do własnego miasta tzw. ,,Małej Ojczyzny”. Od nas tylko zależy co ocalimy od zapomnienia…