główna zawartość strony

„Szkoła pamięta” - udział w Akcji MEN uczniów naszej szkoły.

„SZKOŁA PAMIĘTA” to akcja zaproponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest uczczenie ważnych postaci i wydarzeń, które zapisały się w historii naszego regionu i kraju.

Uczniowie klasy VIIb postanowili czynnie włączyć się do akcji. W dniu 29 października 2019 roku odwiedzili miejscowy cmentarz i zapali znicze na grobach:

- NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

- WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH ZAMORDOWANYCH W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH I WIĘZIENIACH HITLEROWSKICH W LATACH 1939-1945

- PRZY TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POMORDOWANYCH I ZAGINIONYCH NA WSCHODZIE

- UCZESTNIKACH POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

- GROBIE PAŃSTWA TARASIEWICZÓW

To bardzo ważne, aby uwrażliwiać na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, a przede wszystkim po prostu ludzi, którzy walczyli w słusznej sprawie i byli związani z historią naszego miasta, okolicy, kraju. Postawy patriotyczne są kształtowane u uczniów naszej szkoły już od najmłodszych lat poprzez poznawanie „małej ojczyzny” i ludzi dla niej zasłużonych. Dni, w których szczególnie wspominamy bliskich zmarłych jest doskonałym czasem do zadumy i kultywowania pamięci o tych, którzy zapisali się na kartach historii. A zatem PAMIĘTAJMY…