główna zawartość strony

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania strajkiem pracowników szkoły, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze przewidywane w tym okresie mogą odbywać się w ograniczonym zakresie, lub zostać odwołane. Dla uczniów wymagających opieki, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Jednocześnie informuję, że wszystkie ustalenia w tej sprawie będą na bieżąco przekazywane za pomocą internetowej strony szkoły ( www.sp1.krosniewice.pl ) oraz będą udostępniane na terenie szkoły.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji proszę o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów.

O wszystkich zmianach będziecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Z wyrazami szacunku

Anna Banasiak