główna zawartość strony

Projekt My i Eco-Nomia

Informujemy, że w dniach 17 – 18 lutego br. uczniowie naszej szkoły wezmą udział w warsztatach ekonomicznych, prowadzonych przez uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, w ramach projektu „MY I ECO – NOMIA”. Miło nam również z tego powodu, iż jedną z osób prowadzących warsztaty oraz liderem ww. inicjatywy jest absolwentka naszej szkoły Maria Turkowska. Projekt ma na celu pokazanie dzieciom z naszych rodzinnych miejscowości, jak ważne jest oszczędzanie i świadome korzystanie z produktów bankowych. Mimo, iż przedsięwzięcie skupia się na edukacji bankowej i finansowej, to bycie przedsiębiorczym nie jest związane tylko i wyłącznie z pieniędzmi. Przedsiębiorczość to zespół cech człowieka, dzięki któremu potrafimy przekształcić nasze pomysły w czyny. Udział w projekcie ma zachęcić uczniów do spełniania własnych marzeń i osiągania zamierzonych celów. Koordynatorem projektu jest Aleksandra Marciniak, pedagog szkolny.