główna zawartość strony

PATRONI ROKU 2024

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej co roku wybiera patronów na dany rok kalendarzowy. Wśród osób uhonorowanych w roku 2024 znalazły się osoby, których twórczość możemy znaleźć w podręcznikach do języka polskiego uczniów szkoły podstawowej. Są to: Marek Hłasko, Kazimierz Wierzyński i Melchior Wańkowicz. Jak podkreślili posłowie w uchwale, pisarz Marek Hłasko potrafił „nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną, dzięki czemu jego twórczość ma wymowę uniwersalną”.

Kazimierz Wierzyński natomiast w młodości zaangażowany był w konspirację niepodległościową i w późniejszych latach swej twórczości zawsze odnosił się do losów ojczyzny. Melchior Wańkowicz, którego w tym roku przypada 132. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci nazwany jest „ojcem reportażu” i zawsze znakomicie wypełniał misję dziennikarską opisując rzetelnie rzeczywistość służącą wspólnocie. Sylwetki wyróżnionych osób i ich twórczość zaprezentowali uczniowie klas: VIa, VIIa, VIIb w montażu słowno–muzycznym, który miał miejsce w naszej szkole 29 maja 2024 r. Przedstawienie przygotowały: Pani Urszula Herłazińska, Pani Monika Pachlińska, Pani Edyta Krygier, oprawa muzyczna Pan Waldemar Hyzopski.

Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł