główna zawartość strony

Pasowanie na ucznia

Piątek 24 września 2021 r. był niezwykle ważnym dniem dla naszych najmłodszych uczniów. Tego dnia bowiem, tradycyjnie już, nasi pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Podczas tej niezwykle ważnej i podniosłej uroczystości bycie dobrymi uczniami ślubowali pierwszoklasiści z klasy 1a, 1b i 1c w obecności Dyrekcji naszej szkoły Pani Anny Banasiak, Pani Katarzyny Miziołek i Pana Zbigniewa Kacprowicza. Uroczystość tę zaszczycili również Burmistrz naszego miasta Pani Katarzyna Erdman, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Pani Agnieszka Główczyńska i ksiądz Dziekan Tomasz Jackowski. Z zachowaniem zasad panującego reżimu sanitarnego, ze wzruszeniem i przejęciem swoje pociechy podziwiali również rodzice. Po powitaniu przez Panią dyrektor wszystkich przybyłych na tę uroczystość, odśpiewaniu hymnu, w obecności pocztu sztandarowego nastąpiła najważniejsza część tego spotkania. Pan dyrektor Zbigniew Kacprowicz w niezwykle podniosły sposób, wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia …." dokonał, czarodziejskim ołówkiem pasowania każdego ucznia. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przedstawiając montaż słowno – muzyczny przygotowany wspólnie z wychowawcami klas panią Małgorzatą Wiśniewską, Katarzyną Pietrzak i panem Jarosławem Morawskim. Ukoronowaniem tej wzruszającej i ważnej dla dzieci chwili było wręczenie naszym najmłodszym uczniom pamiątkowych dyplomów, drobnych upominków i oczywiście słodkości ufundowanych przez Radę Rodziców, Urząd Miasta i Gminy Krośniewice oraz księdza Dziekana. Pierwszakom gratulujemy i życzymy samych sukcesów, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i wspaniałych szkolnych przygód.