główna zawartość strony

Organizacja zajęć lekcyjnych

Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą mieli zajęcia stacjonarne w szkole. Uczniowie poszczególnych oddziałów będą mieli zajęcia w jednej sali lekcyjnej (wyjątek stanowią zajęcia z wychowania fizycznego i informatyki), do szkoły będą wchodzili określonymi wejściami. Po wejściu do szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Przydział sal lekcyjnych:

Ia - 220 - wejście od ul. Kwiatowej

Ib - 114 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

IIa - 111 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

IIb - 116 - wejście od ul. Kwiatowej

IIc - 115 - wejście od ul. Kwiatowej

IIIa - 221 - wejście od ul. Kwiatowej

IIIb - 113 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

IIIc - 127 - wejście od ul. Łęczyckiej

IVa - 118 - wejście od ul. Łęczyckiej

IVb - 211 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

IVc - 210 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

Va - 120 - wejście od ul. Łęczyckiej

VIa - 215 - wejście od ul. Łęczyckiej

VIb - 205 - wejście od ul. Kwiatowej

VIc - 107 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

VIIa - 213 - wejście od ul. Łęczyckiej

VIIb - 212 - wejście od ul. Łęczyckiej

VIIc - 209 - wejście ewakuacyjne (od lecznicy)

VIIIa - 216 - wejście od ul. Łęczyckiej

VIIIb - 204 - wejście od ul. Kwiatowej

VIIIc - 226 - wejście od ul. Kwiatowej