główna zawartość strony

Ogłoszenie

Zgodnie z decyzją Rządu RP od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.

Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII odbywać się będą w sposób zdalny zgodnie z obowiązującym planem.

Nauka dla uczniów klas I-III odbywać się będzie bez zmian.

Uczniowie klas I-III będą mieli zapewnione obiady i dowozy zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Kontakt ze szkołą jest możliwy za pomocą e-dziennika, telefonu lub e-maila.