główna zawartość strony

Odbiór zaświadczeń

Zapraszam po odbiór zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty w dniu 8 lipca 2021 r. po godzinie 12.15.

Katarzyna Miziołek