główna zawartość strony

Nie taka fizyka straszna jak się wydaje…

Uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły oprócz teorii i praktyki, żeby lepiej zrozumieć poznane zjawiska na lekcjach fizyki wykonują również różne doświadczenia. Do doświadczeń muszą się oczywiście wcześniej odpowiednio przygotować. Zarówno w klasach 7 i 8 młodzież samodzielnie lub z pomocą rodziców tworzy wspaniałe modele i przygotowuje przedmioty do doświadczeń, które następnie są prezentowane i omawiane przez ich twórców w trakcie zajęć. Uczniowie bardzo chętnie wykonują różne eksperymenty i dzięki temu mogą lepiej zapamiętać i zrozumieć prawa fizyki.

W galerii są niektóre z prac naszych uczniów, a poniżej ich krótkie opisy.

Pomiary nie są trudne, szczególnie jeśli można je wykonać używając własnoręcznie stworzonych przyrządów. Czas zazwyczaj może być odczytany z zegara lub telefonu, ale czy zawsze tak było? Kiedyś do mierzenia czasu wykorzystywano klepsydry i zegary słoneczne – ale co to takiego, jak to wygląda, jak działa? To wiedzą już nasi uczniowie! (fot. 1 i 2)

Co to jest siła i jak ją możemy zmierzyć? Oczywiście najlepiej siłomierzem, który sami wykonamy. Ale jak to zrobić i z czego? Może z kawałka deseczki, a może ze strzykawki, pomysłów nie brakuje naszym uczniom. (fot. 3) A co jeśli jest kilka sił działających na jakiś przedmiot? Oprócz siłomierzy przydadzą się odpowiednio przygotowane drewniane klocki z punktami zaczepienia. (fot. 4)

Z teorii wiemy, że ciała fizyczne pod wpływem wysokich temperatur zwiększają swoją objętość, ale czy tak dzieje się naprawdę? Oczywiście! Wystarczy wykonać odpowiednie doświadczenie z pomocą prostego urządzenia (wykonanego własnoręcznie przez chętne osoby) składającego się z kulki wiszącej na łańcuszku i metalowego pierścienia, czyli powszechnie znanego Pierścienia Gravesanda. (fot. 5)

Ruch prostoliniowy jednostajny – pojęcie złożone, ale co się pod nim kryje? Jego torem jest prosta, ciało poruszające się tym ruchem w dowolnie wybranych, ale jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi przy założeniu, że ruch ten odbywa się w tę samą stronę. Czy faktycznie tak się dzieje możemy sprawdzić z pomocą rurki wypełnionej olejem z zaznaczonymi odcinakami drogi. (fot. 6)

Prawo Pascala najprościej zrozumieć wykonując doświadczenie ze strzykawką i piłeczką pingpongową lub obserwując działanie podnośnika hydraulicznego. Ale skąd w sali lekcyjnej miałby się wziąć podnośnik hydrauliczny? Nasi uczniowie wykonali mini wersje takich podnośników samodzielnie. (fot. 7 i 8)

Zasada zachowania energii mechanicznej może być zbadana z pomocą koła Maxwella. Wykonując doświadczenie z pomocą tego przyrządu uczniowie obserwowali jak zmienia się energia potencjalna i kinetyczna podczas ruchu koła. (fot. 9)

Tak niewiele potrzeba, żeby sprawdzić zjawisko konwekcji, czyli unoszenia się do góry ciepłego powietrza o mniejszej gęstości i opadania na dół chłodnego powietrza o większej gęstości. Wystarczy papierowa sprężyna o wzrastającej średnicy zawieszona na patyczku zakończonym szpilką i świeca. (fot. 10)

Ruch drgający najlepiej poznają nasi uczniowie obserwując działanie wahadła matematycznego. Na stworzenie wahadeł mieli różne pomysły. (fot. 11)

Uczyliśmy się również o dźwiękach. Dlatego uczniowie tworzyli kamertony, czyli instrumenty zbudowane ze zgiętego metalowego pręta umocowanego na uchwycie lub otwartym z boku pudle. Kiedy uderzymy koniec jednego ramienia kamertonu, to wykonuje on drgania, które przenoszą się na pudło i cały układ staje się źródłem fali akustycznej o określonej częstotliwości. Wytworzony w ten sposób dźwięk nazywamy tonem. (fot. 12)

Jak wiadomo statywy w fizyce są niezbędne w wielu doświadczeniach. W zależności od tego co na nich zamocujemy możemy sprawdzić np. zachowanie się ciał naelektryzowanych, ich wzajemnie oddziaływania. (fot. 13)

A naelektryzowanie ciała najlepiej sprawdzić z pomocą elektroskopu. (fot. 14)

Jak działa silnik elektryczny, nie każdy to wie, ale nasi uczniowie wiedzą doskonale. Skonstruowali już nie jeden model silnika i zademonstrowali jego działanie. (fot. 15)

Elektromagnes, czyli zwojnica, wewnątrz której umieszczono rdzeń ze stali miękkiej lub żelaza. Elektromagnes jest tym silniejszy, im ma więcej zwojów i im większe jest natężenie prądu płynącego przez jego zwoje. Uczniowie wykonali mini wersję elektromagnesu – działa doskonale. (fot. 16)

Modele prądnic pozwoliły lepiej zrozumieć zjawisko indukcji elektromagnetycznej i pokazały uczniom w jaki sposób wytwarzany jest prąd przemienny w elektrowni. (fot. 17)

Do doświadczeń z optyki uczniowie przygotowali kamery otworkowe (camera obscura), dzięki którym otrzymywali obrazy obserwowanych przedmiotów. Były to obrazy rzeczywiste, odwrócone. (fot. 18)

Peryskopy wykonane przez uczniów, pokazały jak działa prawo odbicia światła. (fot. 19)

Światło białe jest złożeniem światła z wielu barw. Aby się o tym przekonać uczniowie wykonali krążek Newtona. (fot. 20)

Maszyny wodne i wiatrowe mimo iż nie są na lekcjach omawiane to znaleźli się również miłośnicy fizyki, którzy we własnym zakresie poszerzyli wiedzę na ten temat i wykonali wspaniałe modele. (fot. 21 i 22)

To tylko część przyrządów i modeli do doświadczeń wykonanych przez naszych uczniów. Za wspaniałe prace i zaangażowanie serdecznie dziękujemy.