główna zawartość strony

"Młodzi naukowcy"

Z początkiem września 2018r. chętni uczniowie z klas ósmych zgłosili się do udziału w zajęciach innowacyjnych „Doświadczenia i obserwacje drogą do sukcesów w biologii i chemii”. Jak sam tytuł wskazuje innowacja łączy zagadnienia zarówno z biologii jak i chemii oraz jest skierowana do uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami. Realizując podstawę programową z tych przedmiotów brakuje czasu – lekcje są zbyt krótkie, aby można wykonywać więcej obserwacji i doświadczeń, które umożliwiają lepsze – obrazowe zrozumienie wielu procesów, zjawisk czy reakcji chemicznych rządzących światem organizmów czy ułatwiających ludziom życie.

Zajęcia innowacyjne dają możliwość uczniom samodzielnej pracy, czyli przygotowywania i przeprowadzania doświadczeń. „Młodzi naukowcy” , bo tak zostali nazwani uczestnicy zajęć, samodzielnie rozwiązują problemy badawcze, wyciągają wnioski, a także, gdy maja taką potrzebę proponują tematykę kolejnych zajęć. Pierwsze zajęcia pokazały, że pomimo swojej wiedzy uczniowie nie posiadali praktycznych umiejętności , np. przygotowania roztworów, dokładnego odmierzania i odważania składników, czy miareczkowania. Teraz z dumą nasi naukowcy samodzielnie wykonują różne czynności laboratoryjne mając na uwadze zachowanie zasad bezpieczeństwa, których przestrzeganie jest bardzo ważne na tego typu zajęciach.

„Młodzi naukowcy” nie mogliby wzbogacać swojej wiedzy ani rozwijać pasji, gdyby nie mieli stworzonych odpowiednich warunków do pracy. Otóż dzięki pozyskanym przez naszą szkołę dodatkowym funduszom mamy najnowocześniejsze i bardzo dobrze wyposażone laboratorium. Są to: nowoczesne dygestorium, szafa bogata w odczynniki i wskaźniki chemiczne oraz różnorodne szkło. Zakupione zostały też zestawy do wykrywania i badania cukrów, zestaw do elektrochemii, moduł Woda czy LABDISC BioChem – nowoczesny dysk pomiarowy, które pozwalają na uatrakcyjnianie zajęć. Mając taką bazę pomocy szkolnych nasi „Młodzi naukowcy” z ogromnym zaangażowaniem przez cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach innowacyjnych. Udział w tych zajęciach pomógł uczniom ukierunkować się oraz ułatwił podejmowanie dalszych życiowych decyzji związanych z wyborem szkoły ponadpodstawowej i jej profilu.

Innowacja wzbogaca ofertę edukacyjną naszej szkoły i umożliwia uczniom pragnącym poszukiwać nowych, ciekawych rozwiązań, poznawać świat wiedzy a przede wszystkim samodzielnie, choć pod nadzorem nauczyciela realizować się.

Autorką innowacji pedagogicznej i prowadzącą zajęcia z „Młodymi naukowcami” jest nauczycielka biologii i chemii – pani Edyta Komorowska.

Oto nasi naukowcy i ich działania: