główna zawartość strony

Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Kolor niebieski jest symbolem autyzmu. To kolor niewinności, nadziei ale również kolor dla chłopców, a wśród dzieci z autyzmem jest znacznie więcej chłopców niż dziewczynek. Okażmy solidarność z osobami ze spektrum autyzmu oraz wykażmy wsparcie dla ich rodzin! Bądźmy razem każdego dnia!

„Myślę, że każdy jest dziwny. Powinniśmy celebrować naszą indywidualność i nie wstydzić się jej” Johnny Deep

Zachęcam uczniów i rodziców do obejrzenia krótkich filmów na temat autyzmu:

https://www.youtube.com/watch?v=7YeGUBymKbY

https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw

https://www.youtube.com/watch?v=pRRIQYxLXAY

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg