główna zawartość strony

Krośniewicka „Jedynka” z wizytą w Warszawie

17.09.2018 r. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach wystosowane zostało zaproszenie od Łódzkiego Kuratora Oświaty na konferencję „Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. Zaproszenie szczególne, bo wśród szkół z powiatu kutnowskiego tylko trzy placówki zostały w ten sposób wyróżnione. Naszą szkołę reprezentowała Pani dyrektor Katarzyna Miziołek.

W dniu 20 września Pani dyrektor Miziołek w godzinach od 10:00 do 14:00 uważnie wsłuchiwała się w treść wystąpień oraz wykładów i z dużą porcją nowych wiadomości wróciła do szkoły, by podzielić się nimi z wszystkimi nauczycielami, a także dyrektorami szkół powiatu kunowskiego oraz panią wizytator z Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

Program konferencji przewidywał:

- wystąpienie Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej,

- wykład Doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Andrzeja Waśko,

- wykład „Ramowe plany nauczania” naczelnika w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w MEN Pani Emilii Różyckiej,

- wystąpienie ekspertów podstaw programowych

  •  podstawa programowa kształcenia ogólnego

– chemia Witolda Anusiaka, zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu,

  •  podstawa programowa kształcenia ogólnego

– język nowożytny, dr Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

- wykład „Jak nadać sens pracy domowej ucznia” Jadwigi Marioli Szczypiń, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, - wykład „Szkoła oczami ucznia

– refleksje na podstawie badań” dr Dominiki Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych,

- wystąpienie „Dobre praktyki przy układaniu planów lekcji” Iwony Turowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie.

Program posumował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

dig

dig

dig

dig

dig

dig

sdr

dig

dig

dig