główna zawartość strony

Kreatywne pierwszaki

Od września w klasach młodszych realizowane są zajęcia rozwijające kreatywność dzieci. W klasie I a są to zajęcia artystyczne pt. „Pomaluję cały świat”. Uczniowie bardzo je lubią i chętnie w nich uczestniczą, gdyż pozwalają im na swobodną ekspresję plastyczną i artystyczną. Dzieci realizują projekty, poznają nowe techniki i metody pracy, rozwijają swoje zdolności manualne, plastyczne i konstrukcyjne.

Zajęcia te wyzwalają w nich oryginalność, twórcze i kreatywne myślenie, a także zgodną współpracę. 12 marca 2019r. pierwszoklasiści wykonywali kalendarz pór roku. Losowo dobrane grupy przystąpiły do pracy z wielkim zaangażowaniem i inspirując się kolorami każdej z pór roku tworzyły na arkuszach szarego papieru ich obrazy. Wklejając wycinki z czasopism, gazet, uzupełniając obrazy farbami wykonały niezwykle ciekawy kolaż. Dzięki pomysłowości każdej z grup powstał przepiękny, mieniący się wieloma kolorami pór roku kalendarz.

Zadowoleni pierwszoklasiści dumnie prezentowali swoje prace na klasowej gazetce.