główna zawartość strony

Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII

Od 1 czerwca 2020 r. rozpoczną się konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas IV-VIII.

Proszę uczniów żeby zgłaszali do nauczycieli chęć spotkania, nauczyciele ustalą dokładny termin konsultacji ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły muszą być zdrowi.

Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole. Proszę żeby Rodzice/Opiekunowie wypełnili zgodę na udział dziecka w konsultacjach. Zgodę można wypełnić elektronicznie i przesłać nauczycielowi, który będzie prowadził konsultacje przez platformę Teams lub Dziennik elektroniczny. Zgodę można także napisać odręcznie i przynieść do szkoły w dniu konsultacji.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Anna Banasiak


Załączniki:

Harmonogram konsultacji z nauczycielami od 1 czerwca 2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – konsultacje w szkole

Zgoda na udział w konsultacjach