główna zawartość strony

Komunikat

Uprzejmie informuję, że Rekolekcje Wielkopostne przewidziane dla uczniów w dniach 16, 17, 18 marca 2020 r. o godz. 9.30 są odwołane. W związku z tym zajęcia lekcyjne będą odbywać się zgodnie z planem. Ksiądz Proboszcz zachęca uczniów do udziału w rekolekcjach wraz z rodzicami w godzinach popołudniowych w tych samych dniach.

20.03.2020 r., kiedy to miały odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, będą zajęcia lekcyjne.

Odwołuję wycieczki i wyjazdy uczniów, zakazuję organizowania zbiorowych wyjść uczniów do kin, teatrów, muzeów, oraz wydarzeń na terenie szkoły takich jak: akademie, apele, koncerty.

Zakazuję przyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.

Anna Banasiak

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach