główna zawartość strony

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.

Na podstawie rozporządzenia ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.824) informuję, że od dnia 17 maja 2021 r. ogranicza się w części funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach – w szkole w klasach IV – VIII będzie obowiązywać hybrydowe nauczanie.

Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły w taki sposób, że :

a) nie więcej niż 50% uczniów klas IV – VIII realizuje te zajęcia w szkole,

b) co najmniej 50% uczniów klas IV - VIII realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram będzie udostępniany na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy uczniowie klas I – III będą uczyli się w sposób stacjonarny czyli w szkole.

W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty. Dla pozostałych uczniów I-VII w dniach egzaminu nie ma zajęć dydaktycznych ani w sposób stacjonarny ani zdalnie. W tych dniach możliwe są zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Bardzo proszę o systematyczne śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły.

Harmonogram prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach

w dniach 17-28 maja 2021 r.

17, 18, 19 maja 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole będą odbywały klasy:

Va - sala 120

VIa - sala 215

VIb - sala 226

VIc - sala 204

VIIa - sala 213

VIIb - sala 211

VIIc - sala 209

20, 21 i 24 maja 2021 r zajęcia stacjonarne w szkole będą odbywały klasy:

IVa - sala 118

IVb - sala 211

IVc - sala 209

VIIIa - sala 216

VIIIb - sala 204

VIIIc - sala 226

25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

28 maja 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole będą odbywały klasy:

Va - sala 120

VIa - sala 215

VIb - sala 226

VIc - sala 204

VIIa - sala 213

VIIb - sala 211

VIIc - sala 209