główna zawartość strony

Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Tuż obok naszego kraju toczy się wojna. Tuż obok nas są dzieci z Ukrainy. Tuż obok nas są nasze dzieci z Polski. Jak je wspierać? Jak się o nie troszczyć? Jak rozmawiać o wojnie w Ukrainie? Przede wszystkim jesteśmy blisko dzieci i podejmujemy dialog. Podążamy za tokiem myślenia dzieci. Nie unikamy trudnych pytań. Zorganizowaliśmy „Tydzień solidarności z Ukrainą”, w ramach którego odbyły się następujące przedsięwzięcia:

1/ zbiórkę środków finansowych, za które zostały zakupione leki, środki opatrunkowe, żywność (przekazane dla żołnierzy w Ukrainie), wyprawki dla dzieci z Ukrainy (plecaki, zeszyty, przybory szkolne, książki, strój gimnastyczny), obiady, ubrania, obuwie;

2/ uczniowie i nauczyciele ubrani w miarę swoich możliwości w kolory niebiesko – żółte z pięknymi wstążkami w barwach flagi Ukrainy (W akcji wsparła nas świetlica szkolna, gdzie nauczyciele świetlicy wykonali wstążki z barwami Ukrainy. Wstążki ofiarowała nam kwiaciarnia Margot z Krośniewice – serdecznie dziękujemy);

3/ przygotowano oraz przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne przez Panią Aleksandrę Marciniak, pedagoga oraz przez Pana Tomasza Sobczaka, nauczyciela biblioteki pt. „Jesteśmy solidarni z Ukrainą – wartości w naszym życiu”. Warsztaty przeprowadzono we wszystkich klasach naszej szkoły. Celem warsztatów było:

• zwrócenie uwagi na takie wartości, jak: solidarność, patriotyzm, empatia, wolontariat, przyjaźń, tolerancja, szlachetność;

• uświadomienie uczniom, jakie przeżycia, uczucia i emocje mogą nam towarzyszyć w związku z trwającą wojną w Ukrainie;

• uwrażliwienie na pomoc osobom z Ukrainy;

• przygotowanie uczniów na pojawienie się nowych kolegów z Ukrainy;

• uświadamianie uczniów, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, w jaki sposób dawać i przyjmować wsparcie;

• przybliżenie dzieciom i młodzieży najważniejszych informacji o Ukrainie (flaga, godło, zwyczaje, potrawy, tańce, stroje ludowe i inne ciekawostki);

• rozwijanie umiejętności, jaką jest wdzięczność.

4/ we wszystkich salach lekcyjnych zawisły plakaty z hasłem projektu i flagą naszych sąsiadów.

W naszej szkole dbamy o emocje dzieci, wiemy, jak sobie radzić z różnicami poglądowymi i etnicznymi oraz jak integrować multikulturowe klasy, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Ponadto zapewniamy dzieciom ukraińskim z traumą wojenną poczucie bezpieczeństwa, wsparcie edukacyjno – pedagogiczno - psychologiczne oraz dobrą adaptację w szkole. Jesteśmy otwarci, okazujemy uwagę, zrozumienie, akceptację, wsparcie i pomoc wszystkim uczniom naszej szkoły.

Koordynatorami projektu „Jesteśmy solidarni z Ukrainą” była Pani Aleksandra Marciniak oraz Pan Tomasz Sobczak.

Dziękujemy serdecznie całej społeczności szkolnej i rodzicom za włączenie się w pomoc finansową dla mieszkańców Ukrainy.

Ogromną pomoc i wsparcie okazali także:

Karczma w Miłosnej,

Pan Paweł Lewandowski - Firma Hurtpap,

Państwo Krystyna i Janusz Piechoccy,

Państwo Roze - właściciele apteki

oraz anonimowi darczyńcy.

Bardzo dziękujemy!