główna zawartość strony

„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2020

„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2020 to hasło przewodnie kampanii społecznej, do udziału w której nasza szkoła została zaproszona przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus. Działania w ramach ww. akcji odbyły się w dniach 12.10.2020 - 16.10.2020 z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2020. Cele kampanii było:

• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,

• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,

• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,

• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,

• włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

W ramach akcji w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne na temat „Każdy z nas jest inny – wszyscy jesteśmy równi”, poruszające tematykę tolerancji i empatii wobec osób słabo widzących i niewidomych. Zaplanowano zadania dające możliwość uczniom zrozumienia doświadczeń osób niewidomych: Przygotowano tor przeszkód, uczniowie dobrali się w pary. Jedna osoba była przewodnikiem, a druga wcielała się w rolę „niewidomego”. Przewodnik miał za zadanie jak najbezpieczniej przeprowadzić ,,niewidomego” przez przygotowany tor przeszkód. Uczestnicy starali się też rozpoznać wybrane przedmioty za pomocą dotyku, ponieważ do wykonania zadania mieli zakryte oczy. Po wykonaniu w/w zadań uczniowi mówili o swoich wrażeniach i odczuciach. Określali co było dla nich ułatwieniem, a co sprawiało trudności, współdziałali ze sobą, uczyli się odpowiedzialności za drugą osobę. Zajęcia uatrakcyjniono projekcją filmów: N jak niewidomy, Pies przewodnik. Dzieci poznały pismo punktowe - alfabet Braile’a, dotykały także opakowania po lekach, na których znajdują się znaki Braile’a. Włączyliśmy się także do konkursu plastyczny „Znana książka pełna wartości”, w ramach którego uczniowie wykonali dotykowe strony tytułowe wybranych książek. Prace dzieci wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. Zajęcia prowadziły Pani Agnieszka Kolasińska, oraz Pani Aleksandra Marciniak przy współpracy z Panią Moniką Pilarską oraz Panią Agnieszką Tylak. Redakcja artykułu: Aleksandra Marciniak