główna zawartość strony

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W naszej szkole zorganizowaliśmy kampanię edukacyjno-medialną poprzez stworzenie punktu informacyjnego, gdzie uczniowie podczas przerw śródlekcyjnych rozwiązywali zagadki, rebusy, quizy, krzyżówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Podczas tegorocznych obchodów zachęcaliśmy także nauczycieli oraz rodziców do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Przekazywaliśmy uczniom, rodzicom i wszystkim zainteresowanym ulotki, broszury, plakaty, naklejki oraz słodycze. We wszystkich klasach naszej szkoły odbyły się zajęcia profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli informatyki uświadamiające uczniom, jak ważne są nasze wspólne działania, aby być bezpiecznym w świecie wirtualnym. Wykorzystano materiały edukacyjne w oparciu o programy „Owce w sieci”, „Sieciaki”, „Tunio i Zuźka poznaja Internet” i wiele innych. Jednocześnie nasi uczniowie wykonali na zajęciach pozalekcyjnych (koła plastycznego) prace plastyczne poświęcone tematyce nowoczesnych technologii. Pedagog szkolny przygotował oraz przeprowadził dla klas starszych warsztaty profilaktyczno – wychowawcze na temat: „Plusy i minusy mediów społecznościowych”. Tegoroczna inicjatywa promowała pozytywne zastosowanie Internetu, tolerancję oraz tworzenie kultury zrozumienia i szacunku.

DBI przygotowali: Agnieszka Kolasińska, Aleksandra Marciniak oraz Tomasz Sobczak.

Zdjęcia