główna zawartość strony

Czyste powietrze wokół nas!

Uczniowie klas pierwszych biorą udział w ogólnopolskim program edukacji antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzi Pani Aleksandra Marciniak, pedagog szkolny i jednocześnie koordynator programu przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas pierwszych: Panią Moniką Pilarską, Panią Romaną Kłopską oraz Panią Agnieszką Morawską, wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podczas zajęć warsztatowych dzieci pracują różnorodnymi formami i aktywnymi metodami pracy np. burza mózgu, drama, dyskusja, narysuj/napisz, mini wykład, prezentacja multimedialna, scenki sytuacyjne. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu. Oprócz zaplanowanych zajęć warsztatowych dzieci spotkały się z Panią Grażyną Kupczak, szkolną pielęgniarką, która omówiła najważniejsze zasady zdrowego trybu życia. Uczniowie wiedzą co to jest zdrowie, od czego zależy oraz jak należy dbać o higienę. Podczas zajęć dzieci przygotowują prace plastyczne, plakaty, znaczki zakazu palenia, które są eksponowane na szkolnych gazetkach.

Dla rodziców przygotowano ulotki i broszury na temat wpływu biernego palenia na zdrowie dzieci. Realizowane zajęcia doskonale uzupełniają się ze Szkolnym Programem Profilaktyki – przeciwdziałanie uzależnieniom.

Po przeprowadzonych warsztatach uczniowie wykazują wysoki poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, wykazują postawę odpowiedzialności za własne zdrowie, potrafią być asertywni.

Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne.

Koordynatorem powiatowym programu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kutnie.