główna zawartość strony

Ćwiczenia ewakuacyjne.

Dzisiaj (12.09.2019r.) w naszej szkole odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne uczniów z budynku szkolnego. Ćwiczenie to ma na celu wyrobienie nawyku u uczniów zasad bezpiecznego opuszczenia budynku w razie wystąpienia pożaru.

Uczniowie po usłyszeniu sygnału alarmowego (jakim są trzy powtarzające się po sobie sygnały szkolnego dzwonka) muszą wraz z nauczycielami w zwartych grupach opuścić sale lekcyjne i najkrótszymi drogami ewakuacyjnymi opuścić budynek szkoły. Wyznaczony punkt na boisku szkolnym jest miejscem na którym zbierają się wszyscy uczestnicy ewakuacji. Tam odbywa się powtórne liczenie uczniów i raporty przekazywane są dyrekcji a dalej strażakom biorącym udział w ćwiczeniach. Ma to na celu sprawdzenie czy wszystkie osoby opuściły zagrożony rejon. Uczniowie zobaczyli także w jaki sposób uruchamia się gaśnicę proszkową i poznali efekty jej działania.

Takie ćwiczenia odbywają się corocznie i są bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Jak co roku uczniowie spisali się dzielnie i ewakuacja z budynku przebiegła wzorowo.

Pragniemy podziękować panu Tomaszowi Janczakowi Głównemu Specjaliście ds. B.H.P. i P.POŻ. oraz panom strażakom z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie Tomaszowi Marczykowi, Maciejowi Staroście za przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty