główna zawartość strony

„Bezpieczne ferie”

Z okazji zbliżających się ferii zimowych, w naszej szkole przygotowaliśmy projekt pod hasłem „Bezpieczne Ferie”, a tym samym gościliśmy ratownika z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Płocka oraz strażaków z Powiatowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Celem projektu było przekazanie uczniom ważnych informacji dotyczących bezpiecznego wypoczynku zimą oraz przypomnienie najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji w formie prezentacji multimedialnej, obejrzeli filmy oraz aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.

Z dużym zaangażowaniem trenowali wzywanie pomocy w razie nagłego zdarzenia, wykonywali resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie, oraz z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych uczniowie dowiedzieli się:

• co to jest pierwsza pomoc i jak ją zorganizować;

• które z działań ratujących życie jest najważniejsze;

• jak należy prawidło wezwać pomoc;

• co to jest pozycja boczna ustalona i kiedy się ją stosuje;

• co to jest defibrylator i jak należy się nim posługiwać.

Prowadzącym zajęcia bardzo serdecznie dziękujemy a wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Zdjęcia