główna zawartość strony

Dyrektor szkoły - mgr Arkadiusz Sochala
Wicedyrektor - mgr Katarzyna Miziołek
Wicedyrektor - mgr Tomasz Sobczak

Kl. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
Ia mgr Agnieszka Tylak Edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Ib mgr Maria Lewandowska Edukacja wczesnoszkolna
Ic mgr Beata Sochala Edukacja wczesnoszkolna
IIa mgr Romana Kłopska Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
IIb mgr Agnieszka Morawska Edukacja wczesnoszkolna,wychowawca świetlicy
IIc mgr Monika Pilarska Edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
IIIa mgr Jarosław Morawski Edukacja wczesnoszkolna, informatyka
IIIb mgr Katarzyna Pietrzak Edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
IIIc mgr Małgorzata Wiśniewska Edukacja wczesnoszkolna
IVa mgr Urszula Herłazińska Język polski
IVb mgr Monika Pachlińska Język polski, historia, wos
Va mgr Agnieszka Ujazdowska Matematyka, informatyka
Vb mgr Lidia Grabska Język angielski
Vc mgr Paweł Górnik Geografia, wych.fiz, przyroda
VIa mgr Edyta Krygier Język polski
VIb mgr Małgorzata Głębocka Historia, język polski
VIc mgr Anna Gabrychowicz Wych. fiz
VIIa mgr Edyta Komorowska Bioogia, chemia, przyroda
VIIb mgr Alicja Farmuga Język angielski
VIIc p. Marlena Wysocka Kierownik świetlicy, język angielski
VIIIa mgr Anna Bartniak Fizyka, plastyka
- mgr Agnieszka Dąbrowicz Język niemiecki
- mgr Julia Gołaszewska Psycholog
- mgr Aleksandra Grzelak Religia
- mgr Waldemar Herłaziński Matematyka
- mgr Waldemar Hyzopski Muzyka, technika, wychowawca świetlicy
- mgr Agnieszka Kamińska Wych. fiz
- mgr Dorota Klarzak Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
- mgr Agnieszka Kolasińska Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
- mgr Violetta Kotlińska Matematyka
- mgr Ewa Kubiak Wychowawca świetlicy
- mgr Aleksandra Marciniak Pedagog specjalny, logopeda
- mgr Katarzyna Mieleszczuk Religia
- mgr Katarzyna Miziołek Informatyka
- mgr Małgorzata Przygodzka Bibliotekarz
- mgr Tomasz Sobczak Edukacja dla bezpieczeństwa
- mgr Halina Szczesiak Religia