Zapoczątkowuje pobieranie plikuPrzywóz uczniów do szkoły obowiązujący w dniu 1 września 2022 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdwóz uczniów ze szkoły obowiązujący w dniu 1 września 2022 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPrzywóz uczniów do szkoły obowiązujący od dnia 2 września 2022 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdwóz uczniów ze szkoły obowiązujący od dnia 2 września 2022 r.