Dopalaczom mówimy STOP

W ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” uczniowie klas VII i VIII mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i ich wpływu na zdrowie i życie. 

Celem kampanii było: zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej województwa łódzkiego. Podczas zorganizowanych prelekcji, warsztatów uczniowie rozwijali swoją wiedzę na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. dopalaczy oraz kształcili umiejętność postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Podczas warsztatów uczniowie wyrażali własne uczucia, sądy i opinie, uświadamiali sobie swoje mocne i słabe strony. Uczniowie byli zachęcani i motywowani do właściwego sposobu spędzania czasu wolnego oraz wzmacniano ich poczucie własnej wartości. Warsztaty prowadziła Pani Aleksandra Marciniak, pedagog.

Dopalaczom mówimy STOP Artykuł
Dopalaczom mówimy STOP Artykuł
Dopalaczom mówimy STOP Artykuł
Dopalaczom mówimy STOP Artykuł
Dopalaczom mówimy STOP Artykuł
Dopalaczom mówimy STOP Artykuł