Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023.

Uczniowie otrzymają komplety darmowych podręczników w szkole (podręczniki zostaną uczniom wypożyczone przez bibliotekę szkolną.

Należy zakupić podręczniki i ćwiczenia do religii i ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie.