Ogłoszenia

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 24.06.2022 r. o godz. 9.00 na parkingu od ulicy Łęczyckiej.

Ważne daty dla uczniów klas ósmych

1 lipca - udostępnienie w ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty

od 4 lipca do 11 lipca - możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów (nabór elektroniczny)

8 lipca od godz. 9.00 do 11.00 - odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 8 lipca do 12 lipca - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru (nabór elektroniczny) kopii świadectwa ukończenie szkoły i kopii zaświadczenia o wynikach egzamin.

Pozostałe informacje i terminy znajdziecie na stronie lodzkie.edu.com.pl oraz w szkołach ponadpodstawowych.