Zagrożenia współczesnego świata

Współczesny świat rozwija się w zawrotnym tempie. Osiągnięcia nauki i techniki są niezaprzeczalnie ogromnym sukcesem czasów, w jakich żyjemy. Niestety daje się również zaobserwować drugą stronę rozwijającego się świata. Dzieci i młodzież narażeni są na zagrożenia związane z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy) oraz uz ależnienia behawioralne (od czynności np. fonoholizm, gry komputerowe, pornografia, e-hazard) - do tej grupy uzależnień zaliczamy aktywności związane z urządzeniami umożliwiającymi poruszanie się po coraz bardziej wirtualnym świecie (np. komputery, tablety, telefony komórkowe, nieograniczone zasoby Internetu). Zagrożenia współczesnego świata to nazwa warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z klas V-VIII. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów z Teatru z Kapelusza z Krakowa. Podczas spotkań poruszona została problematyka uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych, od alkoholu, papierosów, e-papierosów oraz niebezpieczeństw czyhających w sieci (fonoholizm, cyberprzemoc).

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie:

• znają zagrożenia współczesnego świata;

• wiedzą co to jest asertywność;

• po zapoznaniu się z 10 sposobami odmawiania będą częściej i w sposób bardziej stanowczy mówili NIE;

• są świadomi, że sposób spędzania wolnego czasu ma wpływ na ich zdrowie;

• rozumieją różnice pomiędzy 3 postawami: agresywną, uległą i asertywną i będą kierować się w życiu postawą asertywną.