Harmonogram wydawania świadectw

Harmonogram wydawania świadectw w dniu  25.06.2021 r.

W przypadku ładnej pogody (bezdeszczowej) świadectwa wydawane będą od strony ul. Łęczyckiej na zewnątrz budynku.

Prosimy, by przy odbiorze świadectw zostały zachowane wszystkie środki ostrożności związane z pandemią (maseczki i zachowanie odległość 1,5 m między uczniami).

9:00 – 9:20 klasy VIII

9:20 – 9:40 klasy VI

9:40 – 9:55 klasy I

9:55 – 10:10 klasy II

10:10 – 10:25 klasy III

10:25 – 10:40 klasy IV

10:25 – 10:40 klasa V (stolik będzie ustawiony w kierunku wyjścia ewakuacyjnego)

10:40 – 10:55 klasy VII

W przypadku opadów deszczu wręczanie odbędzie się w salach lekcyjnych, klasy VIII i VI na korytarzu górnym od strony ul. Kwiatowej. Godziny wręczania świadectw pozostają bez zmian.