Organizacja zajęć

18 czerwca decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej będą zajęcia lekcyjne według planu.